De FNRS staat voor Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra en is een professionele organisatie speciaal gericht op maneges. Zij streeft er naar ruiters zo goed mogelijk op te leiden en biedt hier ook een pakket voor aan. Daarnaast begeleidt ze maneges bij het steeds verder professionaliseren van de bedrijfsvoering. Dat betekent o.a. dat:

•Er een wedstrijdprogramma is dat ruiters opleidt tot L2 niveau. Daarna kunnen ruiters doorstromen naar KNHS wedstrijden.
•Ieder lid van de manege verplicht een ruiterpaspoort krijgt waarin de vorderingen van de ruiter worden bijgehouden. Het paspoort is een persoonlijk document en wordt aangevraagd middels het tekenen van de les overeenkomst met de manegehoudster.
•De manege om de 2 jaar wordt gecontroleerd op veiligheid van de accommodatie, het instructie-team en de ruiters.
•De manege punten te geven voor de hoeveelheid aanwezige faciliteiten (vergelijk het met een hotel) maar ook voor het omgaan met de dieren en de manier van lesgeven.
De overeenkomst met de FNRS en de betaling van het lidmaatschap verlopen via de FNRS zelf.
Je krijgt dus 2 overeenkomsten
  • 1 met De Volte (deze krijg je van Antoinette)
  • 1 met de FNRS (deze krijg je van de FNRS)