Ponyclub

Onze Ponyclub is een officiële vereniging voor iedereen die bij paardenhouderij De Volte rijdt. Het verder ontwikkelen van de rijkunst van de ruiters en het stimuleren van het plezier in het paardrijden is onze doelstelling. Om dit te bereiken organiseren / begeleiden wij een aantal activiteiten. De meeste van de activiteiten worden georganiseerd door de jeugdraad.

De Ponyclub publiceert het Voltekrantje of de Volteflits (afhankelijk van de ingeleverde kopij), dat alle leden ontvangen. Natuurlijk kun je ook een aantal bijdragen van de Ponyclub en de jeugdraad op deze website vinden. Verder helpen wij bij het organiseren van de FNRS wedstrijden en kijken we welke extra activiteiten / bijdragen we kunnen doen om het de leden zo veel mogelijk naar de zin te maken op de manege. De inrichting van de kantine en de aanschaf van springmateriaal en spiegels zijn daar goede voorbeelden van. Uiteraard staan wij open voor wensen en ideeën van onze leden.

Eén keer per jaar hebben we een Algemene Ledenvergadering waarin we verantwoording afleggen over onze activiteiten en uitgaven. Deze vergadering is altijd in februari. In november/december wordt iedereen van de exacte datum op de hoogte gebracht. De vereniging houdt zich nadrukkelijk niet bezig met alles wat met de paarden, de lessen en het rijden zelf te maken heeft. Deze zaken worden door de manegehoudster geregeld.