Wanneer je paardrijdt op de manege De Volte, hoort daar ook een lidmaatschap van de Ponyclub De Volte bij. Het lidmaatschap / contributiejaar loopt van januari t/m december. Opzeggen moet voor 1 december van het lopende jaar bij de secretaris / penningmeester gebeuren, anders blijft de contributie voor het volgende jaar verschuldigd.
Alleen leden van de Ponyclub kunnen rijden tegen het voordeliger maandelijkse tarief.

Het lidmaatschap van de Ponyclub kost per jaar:

Jeugdleden

tot 18 jaar

  • Goedkoper lestarief
  • Poets/opzadelcursus
  • Deelname ponykamp
  • Extra activiteiten
$€ 15-
Meld je aan

Volwassenen

vanaf 18 jaar

  • Goedkoper lestarief
  • Poets/opzadelcursus
  • Deelname ponykamp
  • Extra activiteiten
$€ 20-
Meld je aan

Ieder lid betaalt ook € 15,00 aan de FNRS en ontvangt hier voor een ruiterpaspoort en mag daarmee deelnemen aan de wedstrijden die 5 tot 7 keer per jaar georganiseerd worden.

De betaling van deze contributie verloopt via de FNRS

Ieder jaar na de Algemene LedenVergadering ontvangen de leden een bericht over de betaling van de contributie. Nieuwe leden krijgen deze informatie gelijk met de overeenkomst.