Paardrijden is géén risicovrije sport. Ten behoeve van de veiligheid en het paardrijplezier van ons allen kennen wij voor onze accommodatie een aantal huisregels. Om de risico’s tot een minimum te beperken rekenen wij op uw medewerking bij de naleving van deze regels.

Voor iedereen geldt:

 • Een ieder dient zich in de accommodatie rustig te gedragen.
 • Tijdens lessen en terwijl er anderszins ruiters rijden dient rond en in de nabijheid van de rijbaan/rijbanen rust te heersen.
 • Kinderen onder de zes jaar mogen nooit zonder toezicht in de stallen.
 • Niet rennen en schreeuwen op stal en rond de rijbaan.
 • Behoudens de ruiters die aan de lessen deelnemen mag niemand zich met de gang van zaken in de lessen bemoeien.
 • Gedurende de les is de rijbaan verboden terrein voor anderen dan instructie en ruiters. Uitzonderingen slechts na toestemming van de instructie.
 • Er geldt een algeheel rookverbod, met uitzondering tot voor de werkschuur. Voorbij de werkschuur: NIET ROKEN. Peuken alleen in de asbak.
 • Als je jonger dan 16 jaar bent, mag je op de Volte helemaal niet roken.
 • Bij langdurige droge periodes en / of harde wind geldt er een algeheel rookverbod voor het hele terrein. Eén en ander ter beoordeling van de eigenaresse.
 • Aanwijzingen van de eigenaresse, het bestuur, of van medewerkers dienen door iedereen te worden opgevolgd.
 • De stalgangen dienen altijd netjes te zijn; harnachement en gereedschap moet altijd direct na gebruik worden opgeruimd.

Voor iedere ruiter geldt:

Tijdens het rijden in de accommodatie is de ruiter verplicht:

 • Gebruik te maken van een goed passend en veilig zadel met ruim zittende stijgbeugels. De stijgbeugels en de stijgbeugelriemen dienen vrij aan een scharnierende bevestigingshaak van het zadel te hangen. De bevestigingshaak dient een hoek van ongeveer 45 graden te hebben.
 • Rijlaarzen of jodphurs te dragen, of stevige schoenen met een gladde doorlopende zool met hak en gladde bovenkant in combinatie met chaps. De schoenen moeten ruim in de stijgbeugels passen.
 • Een goed passende veiligheidshelm, met gesloten kinband en voorzien van de CE en EN 1384-markering te dragen.
 • Ruiters (en instructie) is het tijdens het rijden in/op de accommodatie niet toegestaan sieraden en losse kleding te dragen.
 • Tijdens het rijden worden de rijbaanregels in acht genomen. Iedere ruiter wordt dus geacht deze te kennen.
 • Alcoholgebruik is op het hele terrein niet toegestaan.
 • In het belang van de paarden en pony’s worden er geen ruiters / amazones op de paarden / pony’s toegelaten die meer dan 85 kilo wegen. Eén en ander ter beoordeling van de eigenaresse.

Voor beginnende ruiters c.q. nieuwe klanten geldt bovendien;

 • De rijkunst van nieuwe klanten wordt in de praktijk beoordeeld door de instructeur. De instructeur deelt ruiters naar hun niveau in bij de verschillende lessen.

Omgang met de paarden en pony’s:

 • Paarden en pony’s worden altijd vriendelijk behandeld.
 • Het is absoluut verboden de paarden te voeren. Dus ook geen kuilgras of (paarden-)snoepjes!
 • Klanten of vrijwilligers mogen alleen paarden en pony’s poetsen, van en naar stal begeleiden en op- en afzadelen als dit onder toezicht van de eigenaresse of een medewerker gebeurt.
 • Klanten of vrijwilligers mogen paarden zonder toezicht verzorgen wanneer zij hiervoor bij de manege een korte theoretisch en praktische instructie hebben gevolgd.
 • Voor de les wordt het paard / de pony indien nodig geborsteld met borstels e.d. van de Manege. Borstels, halsters enz. van thuis mogen in verband met eventuele besmettingen niet gebruikt worden. Na het borstelen de borstels e.d. weer opruimen op de daarvoor bestemde plek.
 • Na de les wordt het paard / de pony indien nodig (navragen bij de instructrice) hun eigen deken weer omgedaan. De zadels worden op hun eigen steun in de zadelkamer terug gehangen; de bitten worden afgespoeld en ook op hun eigen steun in de zadelkamer opgehangen.
 • In de zomer is het mogelijk dat de paarden / pony’s uit de wei gehaald moeten worden of na de les weer in de wei gezet moeten worden. Dit gebeurt altijd onder toezicht van de eigenaresse of een medewerker. Hierbij wordt gebruik gemaakt van halsters. Het paard gaat altijd zonder zadel/hoofdstel de wei in of uit. Als u niet weet hoe het werkt, vraag het dan na bij de instructrice.

Overig:

 • Aanwijzingen van de instructie dienen opgevolgd te worden.
 • Iedereen ruimt zijn eigen rommel (lege blikjes, chipszakjes, pakjes drinken, rietjes e.d.) op.
 • De kantine staat tot ieders beschikking. Uiteraard laten iedereen de kantine opgeruimd en schoon achter. In het belang van de ruiters: rust in de kantine; geen toegang tot het juryhuisje; niet op de ramen kloppen, enz.
 • Wildplassen is verboden, ook voor peuters en kleuters. Er is een toilet op het terrein aanwezig.
 • Auto’s zijn toegestaan op de parkeerplaats, niet daar voorbij. Ook niet om uw kind af te zetten! Overigens, de maximum snelheid op het terrein is 10 km/u!
 • Geen toegang voor honden op het hele terrein.
Geen toegang voor honden op het hele terrein.