Vijf tot zeven keer per jaar organiseren wij op zondagen wedstrijden onder auspiciën van de FNRS.

Deze wedstrijden zijn alleen voor leden van de Volte en er wordt dus alleen gestart met paarden en pony’s van de Volte.

1 deel van de wedstrijddag is gereserveerd voor de rijvereniging ruiters en het andere deel van de dag voor de overige ruiters.

In 2015 op:

 • 29 maart
 • 10 mei
 • 14 juni
 • 5 juli
 • 20 september
 • 25 oktober
 • 29 november
Aanmelden voor een wedstrijd

Alle informatie over aanmeldingen, afmeldingen enz. omtrent de wedstrijden lopen via de mail…info@devolte.nl

Wedstrijdreglement

Tijdens de wedstrijden dient een ieder zich te houden aan het wedstrijdreglement van de FRNS en het wedstrijdreglement van De Volte.

 

Risicoaanvaarding:

 • Deelname aan wedstrijden  gebeurt op eigen risico. Wie kiest voor de ruitersport,  kiest ook voor de risico’s die daarmee gepaard gaan.  Voor de gevolgen zijn zowel  paardenhouderij de Volte  als de RV niet aansprakelijk.
 • Zowel de Rijvereniging als paardenhouderij De Volte zijn niet aansprakelijk voor schade  aan kleding, persoon en/of zaken van het lid / bezoeker die voortvloeit uit enig gebruik, danwel contact met de pony’s / paarden die op De Volte aanwezig zijn,  behoudens dekkingen van  de aansprakelijkheids-verzekering van de Rijvereniging.
 • Evenmin kan paardenhouderij De Volte en/of de  Rij-vereniging aansprakelijk worden  gesteld voor verlies of dief stal van eigendommen van de deelnemers.
 • Een ieder die deelneemt  aan door ons georganiseerde wedstrijden  wordt geacht op de hoogte  te zijn van deze risicoaanvaarding.
 • Onverminderd blijven de  rijbaanregels, de huisregels   en het wedstrijdreglement  van de FNRS van kracht.